Видове пречистване на питейна вода от чешмата

  • 2022-08-17

Достъп до чиста питейна вода


С бързата индустриализация и модернизация всички страни зависят от чиста питейна вода, за да поддържат високо ниво на здраве сред своите граждани. Населението в развиващите се страни, обаче не винаги разполага с ресурси, за да поддържа тази основна човешка нужда. Достъпът до чиста и безопасна питейна вода е основно човешко право.


Що се отнася до България, едно от предимствата й е, че страната разполага с естествен плитък водоносен хоризонт, които осигурява достъп до прясна питейна вода. Въпреки това годините активна пропаганда от различни компании производители на бутилирана вода, наложи купуването на вода в пластмасови бутилки.

 

Употребата на бутилирана вода през последните години достигна главозамайващи обеми! Това е избор, който носи високи разходи за всяко семейство, а също и за природата, предвид огромното количество пластмаса за рециклиране и енергийните разходи за нейното производство.


Въпреки, че здравните власти строго регулират процеса на пречистване на вода, на пазара се появиха продукти, които не винаги са добре дефинирани, генерирайки възможни обърквания в потребителите.

Нека изясним, че общата дума за „пречиствател“ или „филтър“ в приложението до точката на употреба не дефинира практически нищо.Това са общи твърдения, приложими към физически принцип. В нашия случай, конкретно ще говорим за мембранни или патронни фини филтриращи системи за вода, които по дефиниция трябва да пречистват питейната вода. Напълно сме наясно, че някои компании, случайно, са пуснали в продажба "филтърни кани", определяйки ги като филтри. Като се имат предвид ниската им цена, те вече са широко разпространени във всеки супермаркет, но като прочетете внимателно приложените инструкции за употреба, които показват техните граници, можете да разберете потенциалните опасности. На практика те са сравними с йонообменниците и поради тази причина те не могат да бъдат определени като филтри, тъй като не са в състояние да гарантират никаква степен на филтриране към разтворени вещества или отстраняване на тежки метали, нитрити или бактерии. Те могат да се превърнат в техен инкубатор, ако не спазвате стриктно инструкциите  за употреба.

Що се отнася до пречиствателните системи за питейна вода и съответствието на използваните материали с настоящите стандарти, е важно да се знае, че само официален сертификат, получен от независим институционален орган на трета страна, в случая на Profine WRAS сертифиакт, е в състояние да гарантира съответствието на продукта с действащите разпоредби и гарантиране на наличието на одобрен тестов протокол след дълги тестове в лаборатория и следователно гарантиране на валидирането на продукта. 

Като оставим настрана грубите патронни филтри, които законът изисква да бъдат от миещ се тип и със степен на филтриране, равна или по-голяма от 60 микрона, ние дефинираме различните видове „точка на употреба“ във връзка с техния капацитет за пречистване с много кратко описание:

 

Микрофилтрация на вода

 

Микрофилтрацията включва използването на патрони или полимерни мембрани под формата на патрони със степен на филтриране между 10 и 0,1 Mcr., които могат да пролиферират във вода или в системи за аддукция.

 

Ултрафилтрация на вода

 

При по-високо или по-фино ниво на филтриране откриваме ултрафилтрация, която представлява първата стъпка в света на мембраните, където молекулярното разрязване е между 0,1 и 0,001Mcr. С тази финност на филтриране, ултрафилтрацията е в състояние да окаже влияние върху йоните, т.е. да намали съдържанието на сол във водата.

 

Нанофилтрация на вода

 

Нанофилтрацията представлява междинната стъпка между ултрафилтрацията и обратната осмоза, тъй като с по-високо съдържание на сол позволява да се отхвърлят около 50% от солите с по-голяма ефективност към двувалентни йони (включително калций и магнезий, които намаляват твърдостта на водата) и осигуряване почти пълното елиминиране на бактерии и органични вещества. Част от произведената вода трябва да се изпрати в канализацията, за да се избегне утаяването на соли върху мембраната.

 

ОБРАТНА ОСМОЗА

 

Обратната осмоза понастоящем представлява максимална ефективност при отстраняването на водни йони, като дори премахва 95% от присъстващите във водата соли, способна  почти напълно да отстрани присъствието на нитрати и микрозамърсители, които сега присъстват във водите. Тук също част от произведената вода трябва да се изпрати в канализацията, за да се избегне утаяването на соли върху мембраната.

 

Нови технологии в пречистването на питейна вода

 

На пазара вече се появяват и други технологии, които няма да обсъждаме тук, тъй като в момента те са слабо разпространени и ще ги цитираме само за да ги посочим:

·      анионна катионна електродейонизация, която включва използването на специални мембрани за еднократна употреба, захранвани с електричество ток в комбинация с филтри.

·      капацитивна електродейонизация, която включва използването на прости самопочистващи се мембрани, захранвани с ниско напрежение, способни също така да разграждат бактериалното натоварване и да елиминират хлорните съединения.


Ако имате съмнения коя технология за пречистване на вода е подходяща за водата, която използвате, не се колебайте и се доверете на експертите от СТИКО БГ и получете здраве за цялото семейство.