Цена
Производители
На страница
Сортиране по

Електронни и механични пресостати за помпи


Електронни и механични пресостати са устройства, използвани за контролиране на работата на помпи и системи за водоснабдяване. Те "наблюдават" налягането на водата в системата и управляват включването и изключването на помпата спрямо зададени стойности на налягането. Ето някои ключови различия между електронните и механичните пресостати:

Механични пресостати:

  1. Механичен дизайн: Механичните пресостати използват физически механизъм, който реагира на промените в налягането на водата. Обикновено те включват пружина и мембрана, която се извлича или натиска в реакция на промяната в налягането.

  2. Простота: Те са по-прости и по-лесни за инсталиране и поддръжка в сравнение с електронните пресостати.

  3. Надеждност: Механичните пресостати са познати със своята надеждност и могат да се използват дълго време без нужда от сервиз.

  4. Ограничени функции: Обикновено механичните пресостати предлагат базови функции, като включване и изключване на помпата при налягане в определен диапазон.

Електронни пресостати:

  1. Електронен дизайн: Електронните пресостати използват сензори и електроника, за да мониторират налягането и включват/изключват помпата.

  2. По-голяма гъвкавост: Те предоставят по-голяма гъвкавост в настройките и могат да бъдат програмирани за различни функции, като включване и изключване при различни стойности на налягането.

  3. Повече функции: Електронните пресостати често имат допълнителни функции като защита от сух ход (когато помпата работи без вода), регулируеми волтажи и др.

  4. По-сложна поддръжка: Въпреки че са по-гъвкави, електронните пресостати могат да изискват по-сложна поддръжка и сервиз при проблеми с електрониката.

Изборът между електронен и механичен пресостат зависи от конкретните изисквания на системата и предпочитанията на потребителя. Механичните пресостати са надеждни и подходящи за много приложения, докато електронните пресостати предоставят по-голяма гъвкавост и управление, но могат да бъдат по-сложни за работа и поддръжка.