Ел. табло за една помпа SMART PRO  1x230 2.2 kW 0-18 A е електроннo табло за управление за една монофазнa  помпа.

·       Монофазно захранване 100-240 V  
·       G / P1 контакт, нормално отворен
·       3 контакта за сонди по ниво (COM-MIN-MAX)
·       Т1 контакт за кликсон на двигателя;
·       G.A. Нормално отворен контакт за активиране на аларма;
·       Бутони за смяна на режима “Automatic-0-Manual”(Автоматичен – 0 – Ръчен);
·       DIP-SWITCH 1 (двуреден превключвател) активира аларма
·       DIP-SWITCH 2 (двуреден превключвател) отложено активиране на защитата от прегряване 5/10 секунди
·       DIP-SWITCH 3 (двуреден превключвател) настройки за аларма
·       DIP-SWITCH 4 (двуреден превключвател) аларма за нулиране активирана от кликсона на двигателя
·       DIP-SWITCH 5 (двуреден превключвател) режим за пълнене/празнене
·       DIP-SWITCH 6 (двуреден превключвател) активира страрта и стопа на поплавъците
·       DIP-SWITCH 7 (двуреден превключвател) позволява отложеното активиране на таблото при възстановяване на захранването
·       Зелен светодиод: включване / повреда или неправилна последователност на фазите
·       Зелен светодиод: включен автоматичен режим;
·       Зелен светодиод: двигателят работи
·       Червен индикатор: ниво на аларма от сензорите или GA вход;
·       Червен индикатор:аларма претоварен мотор/аларма минимален ток;
·       Червен индикатор:аларма активиран моторен кликсон;
·       Електронно управление на максималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;
·       Електронно управление на манималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;
·       Автоматичен рестарт в резултат от аларма минимален ток;
·       Защити на електрически вериги и мотор с предпазители;
·       Кумулативен алармен изход с контакти без напрежение (COM-NO-NC резистивен товар - 5A / 250V);
·       Натрупване на алармен сигнал на живо (12Vcc / 100mA);
·       Ключ за общо заключване на вратата;
·       Осигуряване на стартови кондензатори, монофазна версия (не е включено);
·       Кутия в ABS, IP55;
·       Температура на околната среда:-5/+40 °C;
·       Относителна влажност 50% при 40 °C ( без кондензат)

Няма добавено видео за този продукт