Как да сте сигурни, че водата от кладенеца е подходяща за пиене?

  • 2022-07-23

Кла̀денецът е хидротехническо съоръжение, позволяващо достъп до подземни води.

Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, отколкото речната и понякога изисква пречистване или преваряване преди да може да се използва за консумация. Кладенците могат значително да се различават по своята дълбочина, количество и качество на водата, съответно на тяхното предназначение - питейни нужди или напояване.Водопреносната мрежа не стига до всеки дом. Всъщност, въпреки че този тип мрежа е силно развита, в България все още има много необслужвани зони. Поради това, гражданите са принудени да прибягват до употреба на домашния кладенец, за да доставят водата, необходима за ежедневните дейности.

 

Водата от кладенеца съдържа нежелани примеси

 

Водата е жив елемент, по пътя си тя влиза в контакт с много вещества:

  1. пясък и глина,
  2. бактерии и вируси,
  3. химически замърсители - продукти, използвани в селското стопанство,
  4. промишлени отпадъци и др.

С използването на пречиствателните станции, контролирано и подходящо "хлорирани", тези нежелани примеси до голяма степен са отстранени. Домашните кладенци, които черпят вода директно от водоносния хоризонт и не са "обществено достояние", не винаги се проверяват периодично и могат да доведат нежеланите примеси у дома. 

 

Инсталирането на кладенец изисква внимание

 

Когато решите да изкопаете битов кладенец е добре да разчитате на опитни ръце. Ако кладенецът е направен по майсторски начин, някои проблеми могат да бъдат ограничени, на първо място замърсяването между водоносните хоризонти. Кладенецът черпи вода от водоносен хоризонт, много често много дълбок. Под почвата има многостепенни водоносни хоризонти. Ако кладенецът не е добре изолиран, по-повърхностните и най-богатите на замърсители водоносни хоризонти могат да влязат в контакт с този в началото. Това увеличава количеството на нежеланите елементи. Затова е най-добре да се уверите, че водата се взема само от един водоносен хоризонт.

 

Първоначални и периодични анализи

 

След инсталирането на кладенеца е необходимо да се извърши химичен/физичен и микробиологичен анализ на водата, за да се установи дали водата е годна за пиене и следователно подходяща за битова употреба или изисква допълнителни обработки. Дори първият извършен анализ да удостовери годността на водата за пиене, трябва да се правят периодични анализи (поне веднъж годишно), тъй като подпочвените води непрекъснато се развиват и не е изключено тяхното замърсяване със замърсители. 

 

Замърсители във водата от кладенеца

 

След като се направят анализите, може да се установи качеството на водата ни. Много често се случва да присъстват бактерии, потенциално опасни вещества като арсен или големи количества минерали и соли (желязо, калций, натрий ...). Тези елементи могат да бъдат вредни не само за нашето здраве, но и за домакинските уреди. Например, големи количества желязо спомогат за ръждясването на тръбите, съдомиялните и пералните машини. Всичко това може да бъде поправено със специфични филтри и филтърни системи за пречистване навода, които ви позволяват да направите водата в дома си чиста и годна за пиене.

 

Качествени решения за пречистване на водата от кладенци

 

Секторът за пречистване на водата непрекъснато се развива и винаги търси системи, които гарантират оптимално чиста вода за всички, както за битова употреба, така и за пиене. Съвременните технологии създадоха високотехнологични системи за пречистване на питейна вода, способни да намалят нивата на разтворени минерали, други с бактериостатично и бактерицидно действие, трети, които намаляват потенциално вредни вещества като арсен и нитрати. 

Продуктите на италианската компания Profine са с доказана надеждност, голяма практическа насоченост и висока ефективност. Благодарение на тяхната помощ всеки може да има добра и безопасна вода за пиене у дома.

 

Ако се нуждаете от професионална консултация може да се обърнете към специалистите на СТИКО БГ