Комплект пре и пост филтри за PROFINE® ZERO.
Фитрите се подменят при до стигане на капацитета им от 7000л или на 365 дни.
При подмяна на филтрите, подменете и батерията на лед индикацията.

Няма добавено видео за този продукт