Profine VIOLET е част от широката гама Profine продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди, както в бита така и в HoReCa сектора. VIOLET е предназначен да намаля временната твърдост на питейна вода, с карбоксилна смола със слаби катиони, смесени с гранулиран активен въглен, като последната фаза на филтриране се осъществява с Profine Carbon Block със сребърни йони и степен на филтрация 0.5 микрона. Подходящ за диспенсери в пивоварната промишленост, хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция, автоматични машини за напитки и кафе машини или друго подобно оборудване, предотвратява отлагания и люспи от варовик. 
 
VIOLET среден – дебит 2  литра в минута и капацитет до 1100* литра вода.
* Капацитетът на филтъра зависи от качествата на входящата вода. Капацитетът е изчислен за вода с варовикова твърдост 10° dKH (18° F) *На база вътрешнофабрични изпитания При работа действителният капацитет е по-голям от означения. Той може значително да варира в зависимост от конкретните условия на употреба, а е изчислен на база връзките между оборудването и приложението. Поради външни фактори (като променливо качество на водата) данните може да се различават от посочените.
 
•    Намалява временната твърдост на водата.
•    Подобрява вкуса на напитки, газирана вода и пост-микс системи.
•    Сертифицирана смола за работа с храни.
•    Лесен за инсталиране и подмяна без използване на специални инструменти.
•    Предпазва от запушване, корозия и износване на оборудването.
•    Не е необходима електрическа връзка.
•    Предотвратява утаяването с карбонат.
•    Поддържа PH постоянна и колкото е възможно по-благоприятна.
•    Бактериостатично действие + микрофилтритащ етап.
•    Работно налягане от 2 до 6 барa.
•    Работна температура от 4 до 30 °C.
 
Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона, спрете притока на вода и освободете налягането в системата като отворите крана на батерията. За правилно активиране на патрона, отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Няма добавено видео за този продукт