Цена
Производители
На страница
Сортиране по

Помпи за Дренаж


Дренажните помпи са специализирани помпи, предназначени за отвеждане на излишната вода от ниски места, като подземни води, подземни помещения, силно наситени почви или други зони, които имат тенденция да се натрупва вода. Тези помпи са важни инструменти за управление на водните нива и предотвратяване на наводнения. Ето някои ключови аспекти, свързани с помпите за дренаж:

 1. Типове дренажни помпи:

  • Подводни помпи: Тези помпи се поставят директно във водата и изпомпват излишната вода. Те са подходящи за използване в подземни помещения, кладенци и други места със задълбочени нива на вода.
  • Повърхностни помпи: Тези помпи се инсталират над водната повърхност и са подходящи за отводняване на повърхностни зони, като дворове, селища и други открити места.
  • Подземни (канализационни) помпи: Те се използват за откачване на отпадъчни води и канализация от подземни резервоари или септични ями.

 2. Капацитет и налягане: Изборът на подходяща дренажна помпа зависи от количеството и налягането на водата, което трябва да се изпомпва. Тези параметри се измерват в галони (литри) на минута и налягане (в метри или футове на вода).


 3. Източник на енергия: Дренажните помпи могат да се захранват от електрическа мрежа, бензинови или дизелови двигатели или соларни системи, в зависимост от наличните ресурси и приложението.


 4. Автоматични и ръчни системи: Някои дренажни помпи са оборудвани с автоматични системи, които се активират, когато нивото на водата достигне определен праг. Това ги прави удобни за поддръжка на сухи помещения. Други изискват ръчно включване.


 5. Инсталация и поддръжка: Правилната инсталация и периодична поддръжка на дренажната помпа са от ключово значение, за да се гарантира нейната ефективност и надеждност. Това включва почистване на филтри, проверка на електрическата система и механизми, както и подмяна на износени части.


 6. Защита от замръзване и корозия: В някои климатични условия и при използване на дренажни помпи във външни среди, е важно да се осигури защита от замръзване и корозия на помпата и тръбопроводите.

Дренажните помпи са важни инструменти за управление на водата в различни ситуации и среди. Изборът на подходяща помпа зависи от конкретните изисквания на проекта, местоположението и приложението.