Цена
Помпи за Отпадъчни води
Производители
На страница
Сортиране по

Помпи за Отпадни води


Помпите за отпадни води са специализирани помпи, проектирани за пренасяне и изчерпване на отпадните води от сгради, канализационни системи, ями и други места, където се събират отпадни води. Те се използват за поддържане на нормалното функциониране на канализационни системи, изчерпване на води след наводнения и за други ситуации, свързани с преместването на отпадни води. Ето някои от основните характеристики и приложения на помпите за отпадни води:

 1. Типове помпи за отпадни води:

  • Подводни помпи: Тези помпи се поставят директно във водата и са подходящи за изчерпване на вода от подземни канализационни системи, подземни помещения и други места с отпадни води.
  • Повърхностни помпи: Те са инсталирани над нивото на водата и се използват за изпомпване на отпадни води от повърхностни места, като малки наводнения или канали.
  • Помпи за отпадни води: Тези помпи са специализирани за изчерпване на замърсени отпадни води, например след наводнения, като се грижат за отстраняването на замърсителите от водата.
  • Шредерни помпи: Използват се за изчерпване на отпадни води, включително твърди частици, като фекалии или отпадъци от канализационни системи.
 2. Капацитет и налягане: Изборът на подходяща помпа зависи от количеството на отпадните води и налягането, необходимо за тяхното изчерпване. Тези параметри се измерват в галони (литри) на минута и налягане (в метри или футове на вода).

 3. Източник на енергия: Помпите за отпадни води могат да бъдат захранвани от електрическа мрежа, дизелови двигатели или соларни системи, в зависимост от приложението и наличните ресурси.

 4. Автоматични системи: Много от помпите за отпадни води са оборудвани с автоматични системи, които се активират, когато нивото на водата достигне определен праг. Това ги прави удобни за използване в ситуации, когато отпадните води се натрупват бързо.

 5. Инсталация и поддръжка: Правилната инсталация и периодична поддръжка на помпата са от съществено значение, за да се гарантира нейната ефективност и надеждност при изчерпването на отпадни води.

Помпите за отпадни води са от жизненоважно значение за управлението на отпадните води и предотвратяването на наводнения, особено в градовете и населените места. Изборът на подходяща помпа зависи от конкретните изисквания на проекта и характеристиките на отпадните води, които трябва да бъдат изчерпани.