EBARA Ebara Ego 2 25/60-180 е с вградено електронно управление и ротор с постоянен магнит, стандартно доставени с изолационен корпус, са помпи, подходящи за циркулация на топла и студена вода. Новата технология на двигателя им дава най -добрия рейтинг на ефективност в своята категория (по - малко от 0,12), като същевременно поддържа висока производителност и също така гарантира отлична надеждност. Предния дисплей, от който можете да наблюдавате различни функции и щепсел за електрическа връзка са в основата на лесната и инсталация и настройка.
Режими на работа на Ego 2 - пропорционално налягане, постоянно налягане, фиксирана скорост
Приложения: циркулиране на топла и студена вода, домашно отопление и климатизация, подово отопление, соларни системи, системи с постоянен или променлив поток, където е необходима оптимизация на работната точка

Технически харектеристики на помпата:
•    Дебит до 4м3
•    Напор до 6м
•    P1 max (W): 35
•    резбова връзка: 1“ ( ISO 228)
•    междуосово разстояние - 180mm
•    температура на течността:  -10 ÷ +110°C
•    температура на околната среда : 0 ÷ +40°C
•    допустими течности: чисти, не агресивни, не взривоопасни течности, в които няма влакна и твърди частици
•    максимално налягане: 10 bar
•    максимален процент на гликол: 30%

 Технически харектеристики на двигателя:
•    тип : синхронен, постоянен магнит
•    обороти: променливи
•    захранване: 230  V
•    честота: 50/60 Hz
•    клас на изолация: F
•    степен на защита: IP44


Няма добавено видео за този продукт