EBARA Ego 2 32/80-180 е с вградено електронно управление и ротор с постоянен магнит, стандартно доставени с изолационен корпус, са помпи, подходящи за циркулация на топла и студена вода. Новата технология на двигателя им дава най -добрия рейтинг на ефективност в своята категория (по - малко от 0,12), като същевременно поддържа висока производителност и също така гарантира отлична надеждност. Предния дисплей, от който можете да наблюдавате различни функции и щепсел за електрическа връзка са в основата на лесната и инсталация и настройка.
Режими на работа на Ego 2 - пропорционално налягане, постоянно налягане, фиксирана скорост
Приложения: циркулиране на топла и студена вода, домашно отопление и климатизация, подово отопление, соларни системи, системи с постоянен или променлив поток, където е необходима оптимизация на работната точка

Технически харектеристики на помпата:
·          Дебит до 4,5м3
·          Напор до 8м
·          температура на течността:  -10 ÷ +110°C
·          температура на околната среда : 0 ÷ +40°C
·          Тръбна връзка: 1¼" (ISO 228)
·          Междуосово разстояние - 180mm
·          P1 max (W): 50
·          допустими течности: чисти, не агресивни, не взривоопасни течности, в които няма влакна и твърди частици
·          максимално налягане: 10 bar
·          максимален процент на гликол: 30%

Технически харектеристики на двигателя:
·          тип : синхронен, постоянен магнит
·          обороти: променливи
·          захранване: 230  V
·          честота: 50/60 Hz
·          клас на изолация: F
·          степен на защита: IP44
Няма добавено видео за този продукт