Цена
Производители
На страница
Сортиране по

Табла за защита и контрол на помпи


Таблата за защита и контрол на помпи (също наречена и "помпени табла") е електрически контролен панел, който се използва за мониторинг, управление и защита на една или повече помпи във водни системи. Такива табла се използват в различни приложения, като водоснабдяване, канализация, отопление, охлаждане и други системи, където помпите играят ключова роля. Таблите за контрол на помпи обикновено включват следните компоненти и функции:

  1. Контролен панел: Това е основната част на таблата, където се намират всички контролни елементи, дисплеи и бутони за оператора. На този панел се визуализират важни стойности като текущо налягане, статус на помпите и състоянието на системата.

  2. Стартери или контактори: Таблата включва стартери или контактори за всеки единствен помпен мотор. Те контролират включването и изключването на помпите и могат да бъдат управлявани автоматично или ръчно чрез панела.

  3. Релета и сензори: Таблата обикновено има вградени релета и сензори за мониторинг на различни параметри като налягане, температура, стойности на тока и напрежението и др. Тези сензори предоставят информация за състоянието на системата и могат да активират защитни мерки при аномалии.

  4. Защитни устройства: Таблата включва защитни устройства като термични релета, прекъсвачи, защита от претоварване и други, за да предпазят помпите и системата от повреди в случай на проблеми като прегряване или блокаж.

  5. Показатели и аларми: Панелът обикновено има светодиодни индикатори и звукови аларми, които предупреждават операторите за събития като авария или ниско налягане.

  6. Автоматичен контрол: Таблата може да бъде програмирана да изпълнява различни операции автоматично в зависимост от нуждите на системата, като например стартиране и спиране на помпите при определени условия.

  7. Дистанционно управление и мониторинг: В някои приложения се предоставя възможност за дистанционно управление и мониторинг на помпите и системата.

Таблите за контрол на помпи са от съществено значение за правилната работа и защита на помпите и съоръженията. Те позволяват на операторите да следят и управляват системата ефективно, както и да реагират при неизправности или аварии, което подобрява надеждността и ефективността на водоснабдителните системи.