Филтър 100 mech( 140µ ) 1/4" - 1/4" , с перяем филтърен елемент. Подходящ за монтаж преди филтърни системи на Profine, за да предпазва филтърния патрон на Profine от твърди частици във водата. Компактни размери
Няма добавено видео за този продукт