Profine® ICE пречиства питейната вода чрез неутрализиране на действието на варовика, позволявайки образуването на прозрачен и бистър лед, който при потапяне в напитки става безтегловен, невеществен и бързо изчезващ. Едновременно с това гарантира ефективна работа и удължава живота на оборудването. Патрона за еднократна употреба е с бърза връзка и филтрация чрез “Profine® Carbon Block” с технология със сребърни йони и 0,5 микрона степен на филтрация. Profine® Ice премахва мътността над 0.5 μm, като намалява хлорните съединения, миризмите и вкусовете с комплексното си действие, което предотвратява отлагането на алкални йони, като например варовиковите, в питейната вода. Наличието на сребърни йони гарантира бактериостатичното действие.
 ICE малък – дебит 1.5 литра в минута и капацитет до 10 000* литра вода
* Капацитета на филтъра зависи от качествата на входящата вода.
•    Премахва лоша миризма и вкус
•    Премахва хлорни съединения
•    Бактериостатично действие + микрофилтритащ етап.
•    Работно налягане от 2 до 6 барa.
•    Работна температура от 4 до 30 °C.
 Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете налягането в системата, на като отворите крана батерията. За правилно активиране на патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.


Няма добавено видео за този продукт