Сменяемия воден филтър е направен с пресован активен въглен и карбонова оплетка, която не позволява попадане на гранулите в питейната вода, както се случва често при подобни продукти с гранулиран въглен в шпула. Осигурява високи нива на задържане на седименти (почва и прахови частици), пестициди, опасни вещества, хлор и летливи органични съединения (ЛОС). Освен това подобрява вкуса и мириса на водата.

• Отстранява твърди водни частици, като средни и фини примеси, кал, пясък, частици ръжда, пръст, утайки, микрочастици.

• Ефективен при намаляване на пестициди, опасни вещества, хлор и летливи органични съединения (ЛОС).

• Подобрява вкуса и мириса на водата, като същевременно намалява мътността.

Размери: дължина 248мм диаметър 63мм

Филтърен рейтинг: 10 микрона

Капацитет: 14 000 литра

Няма добавено видео за този продукт